Residenza privata – Osaka

Giappone - 1993
XL
LG
MD
SM
XS